Dit jaar tijdens BUTFF ontvangen we een bijzondere gast. Vrijdag 6 september zal Jan Bucquoy te gast zijn. Jaarlijkse parlementbestormer, tekenaar van Kuifje sexstrips en frietolie kunstenaar zijn slechts een klein greep uit het verschijnsel Jan Bucquoy, naast zijn onderbroeken museum natuurlijk.

Jan Bucquoy is een republikein in hart en nieren en is in België bekend om zijn provocerende optredens. Onlangs kwam hij nog in het nieuws na het aftreden van Koning Albert II van België. Daarin zag hij meteen de ideale aanleiding om de monarchie in België op te doeken. Via Brussel Nieuws.be  liet hij zich horen

Jaren daarvoor riep hij in 1992 de koning op zich te melden op het plein voor zijn publieke onthoofding met de volgende tekst:

“Sire, Gezien alle pogingen tot minnelijke schikking tot heden zonder gevolg zijn gebleven, gaan wij over tot uw onthoofding. Gelieve u te begeven op de Grote Markt van Brussel vrijdag 15 mei 1992 om 14 uur stipt om er publiekelijk onthoofd te worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Gelieve een lijst op te maken met vermelding van al uw bezittingen teneinde over te kunnen gaan tot hun openbare verkoop ten voordele van de staatskas mits afhouding van de gebruikelijke 15% commissieloon. Gezien uw gezondheidstoestand zal het Rode Kruis toegelaten worden op de Grote Markt om u eventueel bij te staan. Dit schrijven geldt als enige kennisgeving. Leve de Republiek !”(getekend: de beul, Jan Bucquoy). De koning liet verstek gaan..

Maar naast kunstenaar en provocateur is Jan Bucqouy ook een getalenteerd cineast. Tijdens het festival zullen er drie films van hem vertoond worden, waaronder Vrijdag Wasdag. Hierbij zal Bucquoy zelf de voiceover verzorgen. Daarnaast geeft hij nog een Middeleeuwse frietbakperformance (een wat??) en zal hij kunst maken met olie op doek. Dat is dus een bijzondere BUT vrijdag te noemen!

Become a Friend of BUTFF

BUTFF pakketje

If you'd like to support us, you could consider donating a small amount, it would be most welcome.
You would get some unique BUTFF gadgets in return.

Check here for possibilities